Telefoni

ISDN

PRI/Multi - 15 kanaler

PRI/Multi - 30 kanaler

PRI/Multi - 60 kanaler

PRI/Multi - 120 kanaler

SIPtrunk – möjlighet till obegränsat antal kanaler beroende på Internet förbindelsen.