Nummertjänster

Öretel har fasta nummer i hela Sverige

Nummerportering i hela Sverige
Öretel erbjuder Internationella nummer i nästan hela världen som vi kan leverera till alla våra kunder.

Nummerportering i hela norden.
077 Nummer
020 Nummer

För mer information kontakta oss.