Om ÖreTel

ÖreTel är en tele- och dataoperatör med säte i Malmö. ÖreTel äger sina egna publika televäxlar och har samtrafikavtal med Telia-Skanova sedan år 2000.
Bolaget har sedan 2006 enbart fokuserat på företagsmarknaden.
Produkterna omfattar trafikavtal, tele- och dataaccess koppar/fiber, trunkar och linjer, nummertjänster, telefoni som tjänst (Centrex) samt Internetaccesser.
ÖreTel har kunder från Lappland till Skåne.


Håkan Ehrnst
VD & Teknisk chef
 
 
Håkan bildade ÖreTel i mars 2000.

Håkan arbetar mest med att design ÖreTel´s tekniska plattformar och strukturen kring ÖreTel´s Backbone nät samt AXE miljön.

Håkan arbetade tidigare på Tele 1 Europé i Malmö som Regionchef. Efter Tele 1 Europé startade Håkan Admeo bredband som han senare sålde till Sydkraft.