NYA ÖreTel Utland

Ännu lägre priser till utlandet med NYA ÖreTel Utland!

Nedan följer några exempel till fast telefon:

Land Kr / min Land Kr / min
Bosnien-Hercegovina 1,10 Polen 0,19
Chile 0,23 Serbien 0,62
Danmark 0,15 Spanien 0,15
Hong Kong 0,25 Storbritannien&Nordirland 0,15
Indien 1,19 Tyskland 0,15
Kina 0,16 USA 0,15
Kroatien 0,37 Vietnam 1,69

Startavgiften är 45 öre och månadsavgiften är 15 kr. Klicka här för prislista.

Du kan även kombinera Nya ÖreTel Utland med ÖreTel Alltid för att ringa för 0kr/min inom Sverige.

- Ordinarie lågpris NYA ÖreTel Utland+Alltid
Sverige (vard kl 8-18) 0,19 kr 0,00 kr
Sverige (övr tid) 0,11 kr 0,00 kr
Lokaltaxa 040/046/08 (vard kl 8-18) 0,13 kr 0,00 kr
Lokaltaxa 040/046/08 (övr tid) 0,09 kr 0,00 kr
Mobil Telia & Comviq vard 8-18 1,95 kr 2,40 kr
Mobil Telia & Comviq övrig tid 1,95 kr 1,40 kr
Övrig mobil vard 8-18 1,95 kr 2,90 kr
Övrig mobil övrig tid 1,95 kr 1,90 kr
Månadsavgift 0,00 kr 70,00 kr