Servertjänster

Vill du förbättra säkerheten kring dina serverlösningar? – Vi kan erbjuda både hängslen & livrem och någon att luta dig emot.

Vi erbjuder bland annat:

Dedikerad Server - passar dig som inte vill investera i eller ansvara för hårdvara själv – vi tillhandahåller en server samt ansvarar för hårdvaruservice.

Virtuell Server - är ett klimatsmart och ekonomiskt fördelaktigt alternativ till dedikerad server. Du får en definierad serverkapacitet till en definierad kostnad med möjlighet till snabb och smidig uppgradering.

Server Hosting - är en skräddarsydd tjänst där vi kan tillhandahålla IT på dina villkor. ÖreTel´s tekniker kan sköta så mycket – eller så lite av din drift som du vill.

Co-Location -  är en tjänst för dig som vill hantera driften av din IT infrastruktur själv, men har behov av en säker placering av dina servrar.

Remote Backup - tjänsten tillhandahålls över Internet och ger dig tillgång till en säker och flexibel lösning för lagring av säkerhetskopierad information.

Du som kund kan placera dina servrar hos ÖreTel, i Co-Location. För mer info kontakta sälj avdelningen.