Stadsnät

Öretel är en av tjänsteleverantörerna i Malmös kommunala fastiighetsbolag MKB. ”MKB Bredband”

MKB bredband finns i de flesta av MKB:s fastigheter (med undantag för vissa uppköpta enstaka hus, områden eller nybyggnation).